Πλεονέκτημα

Οι βασικές βασικές τεχνολογίες της εταιρείας έχουν φτάσει στη διεθνή ηγετική θέση σε επίπεδο και ο αθροιστικός αριθμός αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας ξεπέρασε τις 200.

JINSP Company Limited

Η JINSP Company Ltd. είναι μια επαγγελματική εταιρεία με την τεχνολογία φασματικής ανίχνευσης ως πυρήνα.Προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Tsinghua και συνδέεται τώρα με το CNNC.

JINSP Company Limited

Η JINSP Company Ltd. είναι μια επαγγελματική εταιρεία με την τεχνολογία φασματικής ανίχνευσης ως πυρήνα.Προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Tsinghua και συνδέεται τώρα με το CNNC.Μετά από 15 χρόνια συσσώρευσης τεχνολογίας, οι βασικές βασικές τεχνολογίες της εταιρείας έχουν φτάσει στη διεθνή ηγετική θέση σε επίπεδο και ο αθροιστικός αριθμός αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας ξεπέρασε τις 200.